Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit, jaké problémy přinášejí zejména IT oddělením pracovníci zavislí na on line hrách. Tento jev je u IT pracovníků poměrně častý a přináší to určité problémy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia