Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Státní dohled nad exekuční činností
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. David Sedláček
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: JUDr. David Sedláček
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje problematice státního dohledu nad exekuční činností realizovanou soudními exekutory, a to z pohledu dohledu realizovaného Ministerstvem spravedlnosti a v dílčím rozsahu vykonávaného soudy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení