Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Státní dohled nad exekuční činností
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: JUDr. David Sedláček
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 2
Proposed by: JUDr. David Sedláček
Summary: Bakalářská práce se věnuje problematice státního dohledu nad exekuční činností realizovanou soudními exekutory, a to z pohledu dohledu realizovaného Ministerstvem spravedlnosti a v dílčím rozsahu vykonávaného soudy.

There are no limitations of the topic