Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zefektivnění přezkumu na úseku veřejných zakázek de lege ferenda
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. David Sedláček
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: JUDr. David Sedláček

K tématu nejsou zadaná žádná omezení