Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Snižování podnikatelských rizik
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Abstrakt: Snižování rizik finančními nástroji a vytvářením produktových portfólií a portfólií aktiv. Prostor pro snižování rizik je nejen v oblasti systematických( obtížně ovlivnitelných rizik), ale také a to zejména u rizik nesystematických. Mezi přínosy zajisté bude patřit selekce platebních postupů( dokumentární platby, směnečná zajišťování vydaných faktur, pojišťování pohledávek atd.)

K tématu nejsou zadaná žádná omezení