Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Snižování podnikatelských rizik
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Summary: Snižování rizik finančními nástroji a vytvářením produktových portfólií a portfólií aktiv. Prostor pro snižování rizik je nejen v oblasti systematických( obtížně ovlivnitelných rizik), ale také a to zejména u rizik nesystematických. Mezi přínosy zajisté bude patřit selekce platebních postupů( dokumentární platby, směnečná zajišťování vydaných faktur, pojišťování pohledávek atd.)

There are no limitations of the topic