Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Snižování podnikatelských rizik
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Abstrakt: Snižování rizik finančními nástroji a vytvářením produktových portfólií a portfólií aktiv. Prostor pro snižování rizik je nejen v oblasti systematických( obtížně ovlivnitelných rizik), ale také a to zejména u rizik nesystematických. Mezi přínosy zajisté bude patřit selekce platebních postupů( dokumentární platby, směnečná zajišťování vydaných faktur, pojišťování pohledávek atd.)

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia