Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Snižování podnikatelských rizik
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Snižování rizik finančními nástroji a vytvářením produktových portfólií a portfólií aktiv. Prostor pro snižování rizik je nejen v oblasti systematických( obtížně ovlivnitelných rizik), ale také a to zejména u rizik nesystematických. Mezi přínosy zajisté bude patřit selekce platebních postupů( dokumentární platby, směnečná zajišťování vydaných faktur, pojišťování pohledávek atd.)

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia