Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Digitální stopa
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je nejrpve definovat, jakou digitální stopu uživatel internetu po sobě zanechává vědomě či nevědomě. Jak jde tato digitální stopa zneužít, či použít. Jak minimalizovat digitální stopu. Prostředky pro minimalizaci. Změna chování na Internetu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení