Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Digitální stopa
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Cílem práce je nejrpve definovat, jakou digitální stopu uživatel internetu po sobě zanechává vědomě či nevědomě. Jak jde tato digitální stopa zneužít, či použít. Jak minimalizovat digitální stopu. Prostředky pro minimalizaci. Změna chování na Internetu.

There are no limitations of the topic