Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kyberšikana a její prevence
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce je vhodná pouze pro studenta, který bud působí ve školství nebo má možnost získat informace z tohoto prostředí. Práce zmapuje problémy kyberšikany, názor dětí ( studentů) na tuto problematiku. Navrhne vhodné řešení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení