Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kyberšikana a její prevence
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Práce je vhodná pouze pro studenta, který bud působí ve školství nebo má možnost získat informace z tohoto prostředí. Práce zmapuje problémy kyberšikany, názor dětí ( studentů) na tuto problematiku. Navrhne vhodné řešení.

There are no limitations of the topic