Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Kyberšikana a její prevence
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt: Práce je vhodná pouze pro studenta, který bud působí ve školství nebo má možnost získat informace z tohoto prostředí. Práce zmapuje problémy kyberšikany, názor dětí ( studentů) na tuto problematiku. Navrhne vhodné řešení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia