Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kyberšikana a její prevence
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Práce je vhodná pouze pro studenta, který bud působí ve školství nebo má možnost získat informace z tohoto prostředí. Práce zmapuje problémy kyberšikany, názor dětí ( studentů) na tuto problematiku. Navrhne vhodné řešení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia