Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Podnikání na finančních trzích
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Abstrakt:
Navrhnout možnosti podnikání v jednotlivých segmentech finančního trhu, tedy na trhu peněžním i kapitálovém. Z názvu okruhu vyplývá zejména podnikání na sekundárním trhu( burzy, podílové fondy investičních společností a bank, podnikání bank jako takových ale také podnikání podniků výrobně obchodního charakteru při zhodnocování dočasně volných zdrojů.atd) Přínosem bude zejména poznání podstaty podnikání na finančních trzích jako prostřednících pro transformaci finančních investic v investice reálné.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení