Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Podnikání na finančních trzích
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:1
Proposed by: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Summary:
Navrhnout možnosti podnikání v jednotlivých segmentech finančního trhu, tedy na trhu peněžním i kapitálovém. Z názvu okruhu vyplývá zejména podnikání na sekundárním trhu( burzy, podílové fondy investičních společností a bank, podnikání bank jako takových ale také podnikání podniků výrobně obchodního charakteru při zhodnocování dočasně volných zdrojů.atd) Přínosem bude zejména poznání podstaty podnikání na finančních trzích jako prostřednících pro transformaci finančních investic v investice reálné.

There are no limitations of the topic