Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Podnikání na finančních trzích
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Navrhnout možnosti podnikání v jednotlivých segmentech finančního trhu, tedy na trhu peněžním i kapitálovém. Z názvu okruhu vyplývá zejména podnikání na sekundárním trhu( burzy, podílové fondy investičních společností a bank, podnikání bank jako takových ale také podnikání podniků výrobně obchodního charakteru při zhodnocování dočasně volných zdrojů.atd) Přínosem bude zejména poznání podstaty podnikání na finančních trzích jako prostřednících pro transformaci finančních investic v investice reálné.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia