Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je zmapovat situaci v této oblasti u vybraného vzorku 12-14 letých dětí, tuto situaci vyhodnotit a navrhnotu možné řešení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení