Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Riziko vzniku závislosti na Internetu a počítačových hrách teenagerů
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 2
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Cílem práce je zmapovat situaci v této oblasti u vybraného vzorku 12-14 letých dětí, tuto situaci vyhodnotit a navrhnotu možné řešení.

There are no limitations of the topic