Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Vladimír Kindl
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. JUDr. Vladimír Kindl

K tématu nejsou zadaná žádná omezení