Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Československá sbírka zákonů a další vyhlašovací instrumenty v letech 1918-1945
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:1
Navrhol:
doc. JUDr. Vladimír Kindl

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia