Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: S postupujícím vlivem IT ve všech oblastech života se část starší generace ocitá mimo dění. Řada informací pro starší lidi potřebná je již pouze na internetu. Tím se k nim někteří starší lidé ani nedostanou. To vede ke zvětšující se propasti a vyloučení starších lid ze společnosti. Cílem práce je seznámit se s touto problematikou, nejlépe ilustrovat na konkrétních lidech a situacích. Navrhnout možnosti zlepšení a možnou metodiku pro vzdělávání starších lidí v oblasti IT. Práce by také měla poukázat na rizika starších uživatelů ( šikana, sdělování nevhdoných infomrací atd.), což je často přehlíženo.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení