Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 3
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: S postupujícím vlivem IT ve všech oblastech života se část starší generace ocitá mimo dění. Řada informací pro starší lidi potřebná je již pouze na internetu. Tím se k nim někteří starší lidé ani nedostanou. To vede ke zvětšující se propasti a vyloučení starších lid ze společnosti. Cílem práce je seznámit se s touto problematikou, nejlépe ilustrovat na konkrétních lidech a situacích. Navrhnout možnosti zlepšení a možnou metodiku pro vzdělávání starších lidí v oblasti IT. Práce by také měla poukázat na rizika starších uživatelů ( šikana, sdělování nevhdoných infomrací atd.), což je často přehlíženo.

There are no limitations of the topic