Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Starší generace a její problémy v souvisloti s IT
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:3
Navrhol:
Abstrakt:
S postupujícím vlivem IT ve všech oblastech života se část starší generace ocitá mimo dění. Řada informací pro starší lidi potřebná je již pouze na internetu. Tím se k nim někteří starší lidé ani nedostanou. To vede ke zvětšující se propasti a vyloučení starších lid ze společnosti. Cílem práce je seznámit se s touto problematikou, nejlépe ilustrovat na konkrétních lidech a situacích. Navrhnout možnosti zlepšení a možnou metodiku pro vzdělávání starších lidí v oblasti IT. Práce by také měla poukázat na rizika starších uživatelů ( šikana, sdělování nevhdoných infomrací atd.), což je často přehlíženo.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia