Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Právotvorné orgány v československých ústavách (1948-1992)
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. JUDr. Vladimír Kindl
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. JUDr. Vladimír Kindl

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia