Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Ochrana lidských práv v EU - vybraný problém
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Zdeňka Ponitz
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: JUDr. Zdeňka Ponitz

K tématu nejsou zadaná žádná omezení