Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Předpis EU a jeho vliv na podnikatelskou sféru v ČR /případová studie/
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:4
Navrhol: JUDr. Zdeňka Ponitz

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia