Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Volný pohyb služeb a svoboda usazování /případová studie/
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: JUDr. Zdeňka Ponitz
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov: 4
Navrhol: JUDr. Zdeňka Ponitz

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia