Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Evropská politika ochrany spotřebitele a její důsledky pro podnikatelskou aktivitu v ČR
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Zdeňka Ponitz
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:

K tématu nejsou zadaná žádná omezení