Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Plán / plánování marketingové komunikace
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
4
Navrhol:

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia