Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. JUDr. Vladimír Kindl

K tématu nejsou zadaná žádná omezení