Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: doc. JUDr. Vladimír Kindl

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia