Přehled vypsaných témat - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vzdálená instalace operačního systému
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení