Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Mezinárodní management
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Jan Skipala - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra cizích jazyků (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:

K tématu nejsou zadaná žádná omezení