Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt: Bude upřesněno po konzultaci s případným zájemcem o téma ze strany studentů podle zvolené firmy
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení