Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 3
Proposed by: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Summary: Bude upřesněno po konzultaci s případným zájemcem o téma ze strany studentů podle zvolené firmy
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic