Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Projekt zavádění in-bound marketingu ve firmě
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 3
Navrhol: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt: Bude upřesněno po konzultaci s případným zájemcem o téma ze strany studentů podle zvolené firmy

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia