Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zkrácené přípravné a zjednodušené soudní trestní řízení.
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
5
Navrhol: JUDr. Libor Vávra

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia