Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Přestupky proti BESIPu v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:2
Navrhol:
JUDr. David Šmíd, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia