Summary of topics offered - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Licence u SW
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Student popíše jednotlivé druhy licencí, jejich rozdíl, užití, náklady. Popíše, na co se jednotivé licence hodí a nehodí. Navrhne vhodné typy licencí pro domácnost a pro firmu. Popíše také následky nevhodné licence. Vybere vhodný nástroj pro sledování licencí ve firmě.

There are no limitations of the topic