Prehľad vypísaných tém - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Licence u SW
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt:
Student popíše jednotlivé druhy licencí, jejich rozdíl, užití, náklady. Popíše, na co se jednotivé licence hodí a nehodí. Navrhne vhodné typy licencí pro domácnost a pro firmu. Popíše také následky nevhodné licence. Vybere vhodný nástroj pro sledování licencí ve firmě.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia