Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zákon o kybernetické bezpečnosti
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Student popíše zákona a vyhlášky. Popíše jeho dopad na různé typy organizací a navrhne organizační opatření, aby organizace byla v souladu se zákonem. Vhodné pro studenta, který toto musí řešit v zaměstnání.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení