Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Student popíše zákona a vyhlášky. Popíše jeho dopad na různé typy organizací a navrhne organizační opatření, aby organizace byla v souladu se zákonem. Vhodné pro studenta, který toto musí řešit v zaměstnání.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení