Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zákon o kybernetické bezpečnosti
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Student popíše zákona a vyhlášky. Popíše jeho dopad na různé typy organizací a navrhne organizační opatření, aby organizace byla v souladu se zákonem. Vhodné pro studenta, který toto musí řešit v zaměstnání.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia