Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Student popíše zákona a vyhlášky. Popíše jeho dopad na různé typy organizací a navrhne organizační opatření, aby organizace byla v souladu se zákonem. Vhodné pro studenta, který toto musí řešit v zaměstnání.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia