Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Automatické testování software
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Pro řadu dodavatelů SW je životně důležité, aby jejich softwarové projekty byly velmi spolehlivé. Příkladem může být společnost, dodávající SW řešení pro státní správu v oblasti VaV, přes které byly podávány projekty. Výpadek SW by znamenal okamžité a nemalé dopady na finanční obraty společností. Výpadek těchto aplikací v době blížícího termínu odevzdání projektů by také měl velké dopady na důvěryhodnost společnosti. Na druhé straně, na testování nemohou být vynaloženy neomezené prostředky a je třeba tedy volit vždy řešení, které je kompromisem mezi náklady a výslednou kvalitou. Na tuto součást rozhodování při testování SW by práce měla soustředit.

There are no limitations of the topic