Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Automatické testování software
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Abstrakt: Pro řadu dodavatelů SW je životně důležité, aby jejich softwarové projekty byly velmi spolehlivé. Příkladem může být společnost, dodávající SW řešení pro státní správu v oblasti VaV, přes které byly podávány projekty. Výpadek SW by znamenal okamžité a nemalé dopady na finanční obraty společností. Výpadek těchto aplikací v době blížícího termínu odevzdání projektů by také měl velké dopady na důvěryhodnost společnosti. Na druhé straně, na testování nemohou být vynaloženy neomezené prostředky a je třeba tedy volit vždy řešení, které je kompromisem mezi náklady a výslednou kvalitou. Na tuto součást rozhodování při testování SW by práce měla soustředit.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia