Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Podnikání v obchodu a službách
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:6
Navrhl:

K tématu nejsou zadaná žádná omezení