Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Michal Červinka, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:

K tématu nejsou zadaná žádná omezení