Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmy
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt: Téma práce je zaměřeno na principy řízení kvality, používané nástroje a metodiky ve výrobní nebo obchodní organizaci. Práce musí být zaměřena na řešení konkrétního aspektu (problému) v oblasti řízení kvality.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení