Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmy
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:5
Navrhl:
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt:
Téma práce je zaměřeno na principy řízení kvality, používané nástroje a metodiky ve výrobní nebo obchodní organizaci. Práce musí být zaměřena na řešení konkrétního aspektu (problému) v oblasti řízení kvality.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení