Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmy
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 5
Proposed by: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Summary: Téma práce je zaměřeno na principy řízení kvality, používané nástroje a metodiky ve výrobní nebo obchodní organizaci. Práce musí být zaměřena na řešení konkrétního aspektu (problému) v oblasti řízení kvality.

There are no limitations of the topic