Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Kvalita jako trvalý zdroj konkurenční výhody firmy
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
5
Navrhol:
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt:
Téma práce je zaměřeno na principy řízení kvality, používané nástroje a metodiky ve výrobní nebo obchodní organizaci. Práce musí být zaměřena na řešení konkrétního aspektu (problému) v oblasti řízení kvality.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia