Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Marketing / marketing management a jeho role v podnikání (výroba, obchod, služby, cestovní ruch) a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.)
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 3
Navrhol: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia