Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Abstrakt:
Téma bakalářské práce zkoumá postavení a odpovědnost statutárního orgánu akciové společnosti podle zákona o obchodních korporacích (s účinností od 01.01.2014).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení