Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Statutární orgán akciové společnosti podle ZOK
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Abstrakt: Téma bakalářské práce zkoumá postavení a odpovědnost statutárního orgánu akciové společnosti podle zákona o obchodních korporacích (s účinností od 01.01.2014).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení